Marka Tescili

Marka Tescili

Marka Tescili

 MARKA TESCİLİ

Marka Nedir

Marka Nedir ?

Bir tüzel veya gerçek kişinin mal ve hizmetlerini diğer bir tüzel veya gerçek kişinin mal ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için tasarlanan isimlerden, sembollerden, şekillerden veya sayılardan oluşan ve basılı materyeller yolu ile yayınlanıp çoğaltabilen her türlü işarete marka denir.

http://www.mommedya.com/wp-content/uploads/2019/03/turk-patent-enstitusu_1.jpg556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre belirli bir sınıfta tescil belgesi almış bir marka ile aynı veya ayırt edici özelliği olmayan markalar aynı sınıfta tescil edilemezler.

Tescilli bir markayı, ana unsurlarını ya da ayırt edici vasıflarını değiştirmeden kullanma, markayı kullanma olarak kabul edilerek kullananlar hakkında dava açılabilir.

Marka sahibi tescil ettirdiği markayı rehin edebilir, teminat olarak gösterebilir veya bir başkasına devredebilir.

 

Marka Oluşturma

Marka ismi oluşturma günümüz ekonomisinde çok ciddi bir nokta haline gelmiştir. Geçmiş yıllarda bir işletmenin gücünü, taşınmaz malları ve makine teçhizatı ile ölçmek mümkün iken, günümüzde marka değeri bir işletmenin değerinin tespitinde çok daha önemli bir hale gelmiştir. Dolayısı ile marka ticari bir varlıktır.

Rekabetin çok yoğun yaşandığını bu dönemde doğru ticari hamleler ile doğru marka kullanımı birlikte  atılması gereken adımlardır.

http://www.mommedya.com/wp-content/uploads/2019/03/marka-tescil-5-510x340.jpgMom Medya yılların verdiği tecrübe ile yeni marka ismi oluşturmanızda size destek sağlamaktadır. Gerek logo tasarımı, gerek markanızın akılda kalması için kısa ve çekici olması için yapılacak çalışmaları yerine getiren Mom Medya, markanızın kolayca taklit edilememesi için gereken özeni de göstermektedir.

Uygun fiyat politikasından hareketle müşterilerin beklentilerini karşılayan Mom Medya yeni marka ismi oluşturmanızda logo tasarımından başka domain tescil ve web sitesi yapımında da  hizmet vermektedir

Marka Tescil Süresi

Marka tescil sürecinde en önemli hususlardan ilki resmi benzerlik araştırmasının yapılmasıdır. İstek Patent müşterilerine resmi marka benzerliği araştırması yapılmadan başvuru işlemlerine başlanmasını önermemektedir. Yapılacak bu araştırma markanızın tescil edilme şansını büyük oranda arttıracaktır.

http://www.mommedya.com/wp-content/uploads/2019/03/marka-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-min-1024x390-510x194.jpgMom Medya deneyimli vekilleri ve iş ortakları ile ücretsiz marka ön araştırma işlemini gerçekleştirmektedir.

Uzman kadrosu ile marka tescil başvurusu için gerekli bütün belgeleri toplayan Mom Medya, resmi ön araştırma işlemini de bitirdikten sonra sizin adınıza Türk Patent Enstitüsüne başvuruyu yapar.

TPE İnceleme ve Araştırma Süreci

Tpe marka tescil uzmanı, evraklar üzerindeki incelemesini yapar ve eksiklik bulursa 2 ay ek süre vererek tamamlanmasını talep eder.

Herhangi bir eksiklik söz konusu değilse ve tescil edilmesinde bir sakınca görmez ise marka tescil bülteninde ilanını sağlar.

Markanın tescil edilemeyeceği hükmüne varırsa nedenini belirtmek suretiyle reddeder.

Tpe Kararlarına İtiraz

Mom Medya vekilleri, marka tescil uzmanının red gerekçesini haklı bulmaz ise, müvekkilinin de talimatını alarak kendi gerekçelerini bir dosya haline getirerek karara itiraz eder.

Tpe itiraz bölümü itirazı haklı bulur ise marka tescili için resmi bültende yayınlanmasına karar verir. İtiraz birimi itirazı haklı bulmaz ise red kararını onar.

Tpe Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna İtiraz

Mom Medya vekilleri tekrar müvekkilinin onayını alarak son kez Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz eder. Bu kurul kararı son ve kesin hükmündedir. Bu kurula itiraz ancak mahkeme kanalı ile yapılabilir.

YİDK olumlu görüş açıklarsa, resmi marka bülteninde üç ay süre ile ilanda kalır. Bu süre zarfında diğer marka sahiplerinin itirazı beklenir.

YİDK olumsuz görüş bildirirse marka tescil işlemi reddedilir.

Marka Tescil İtirazı ve Mahkeme Süreci

YİDK kararlarına karşı 2 ay içerisinde ihtisas mahkemelerine başvuru yapılabilir. Dava açma süresi kurul kararından itibaren 2 aydır

Marka Tescil ve Resmi Bülten İlan Süresi

Resmi bültende yasal ilan süresi üç aydır. Bu süre zarfında diğer marka sahiplerinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Süre sonunda bir itiraz gelmez ise Tpe, İstek Patent vekiline marka tescil harcının yatırılması için bir yazı gönderir ve süresi içerisinde harcın yatmasını talep eder.

Harcın yatırılmasını müteakiben Mom Medya vekili Tpe’ den marka tescil belgesinin düzenlenmesi için gereğini ister. Takriben 30 gün içerisinde marka tescil belgesi düzenlenmiş olarak tanzim edilir.

Resmi Marka Bültenindeki Marka Tesciline İtiraz

Asıl marka sahipleri kendi markalarına benzerlikten dolayı marka tesciline itiraz edebilirler. Böyle bir durumda Tpe uzmanı itirazı inceler ve haksız bulursa itirazı reddederek itiraz sahibine bildirim yapar. İtiraz sahibinin iki ay içerisinde tekrar itiraz etme hakkı vardır. Bu hak kullanılmaz ise Tpe, iki ay sonra markanın tescile karar vererek harcın yatmasını ister.

Tekrar itiraz söz konusu olur ise dosya Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kuruluna sevk edilir ve nihai karar bu kurulda alınır. İtiraz haklı bulunur ise marka tescil başvuru reddedilir. Bu karara bildirimden itibaren iki ay içerisinde itiraz başvurusu yapılabilir.

Marka Tescil Belgesi Yenileme

Marka koruma süresi on yıl ile sınırlıdır. Ancak yenileme işlemi yapılabilir. On yılın bitiminden altı ay önce yapılacak müracaatların harç miktarı düşük olmaktadır. Daha sonra da yenileme başvurusu yapılabilmekle beraber harç miktarı artmaktadır.

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar

·         Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem, yazı karakteri, etiketi veya ambalaj örneği

·         Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)

·         Tüzel kişi ise Faaliyet Belgesi ya da Vergi Levhası

·         Özel kişi ise kimlik fotokopisi

·         Marka sahibinin adı ve adresi

·         Tüzel kişilikler için tam ticari ünvanı ve açık adresi

·         Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi

·         Marka tescil başvurusunda kullanılmak üzere ticari faaliyet belgesi

·         Marka sahibini imalatçı, tüccar yada hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği dair belge (Ticaret sicili, Sanayi odası, Vergi dairesi, Ticaret odası veya Esnaf sicil kaydı)

·         Markanın temsil ettiği malların veya hizmetlerin listesi ki bu marka sınıf seçiminde kullanılacaktır

·         Mom Medya en uygun fiyatlarla yaptığı marka tescil işlemlerinizde, sizden gereken evrakları alır almaz Türk Patent Enstitüsüne müracaatı hemen gerçekleştirerek başvurunuzu  işleme koymaktadır.

·         http://www.mommedya.com/wp-content/uploads/2019/03/images-4.jpg

·         http://www.mommedya.com/wp-content/uploads/2019/03/images.jpg